Näyttelykuulumisia


Näyttely etenee mukavaan tahtiin aina tilaustöiden välissä. Valmiina on tällä hetkellä kuusi maalausta ja seitsemäs on tuloillaan. Seitsemännen teoksen pääosassa on vuohi, johon tutustuin viime kesänä Sinkkolan kotieläinpihassa.


Tässä näyttelyn taustaa:

Haluan suojella -taidenäyttely ottaa kantaa eläinten oikeuksien puolesta.

Haluan suojella koostuu akryylimaalauksista, joissa jokaisessa eläinten oikeuksia puolustava ihminen suojelee valitsemaansa eläintä. Näyttelyn tarkoitus on herättää uteliaisuus muotokuvissa esiintyvien ihmisten ajattelua kohtaan ja siten rohkaista pohtimaan eläinten itseisarvon merkitystä.

Muotokuvissa esiintyvät ihmiset pyrkivät edistämään eläinten oikeuksia omassa elämässään. Olen etsinyt heitä sekä nettisivujeni että sosiaalisen median kautta. Haastatteluissa olen tiedustellut muun muassa mikä sai heidät ryhtymään toimiin eläinten puolesta, millaisia nuo toimet ovat, mitä eläintä he nimenomaan haluaisivat suojella ja millaisia tuntemuksia eläinten oikeuksien edistäminen heissä herättää. Maalaan teoksiini palan heidän tarinaansa.

Näyttely tuo esiin yhteiskunnassamme vallitsevan ristiriidan: suhtaudumme eläimiin samaan aikaan sekä ainutlaatuisina yksilöinä – persoonina – että raaka-aineina ja ravintona, jotka uusiutuvat tarvittaessa. Yksilökeskeinen ajattelu, uusi tieto eläimistä ja lemmikkieläimiin tutustuminen haastavat ajattelumme esimerkiksi lihansyönnistä normina. Samaan aikaan eläinten puolustamista pidetään kuitenkin naiivina ja yksinkertaisena tapana käsittää maailmaa. Näyttelyn avulla luon uudenlaista kuvastoa, jossa materiaaliksi mieltämämme eläimet kuvataan yksilöinä, arvoikkaina ja puolustettavina keskenään erilaisten ihmisten silmin. Vaikka monien huomio kiinnittyy ensin teoksissa oleviin ihmisiin, pääosassa ovatkin juuri eläimet. Teosten ihmiset toimivat sillanrakentajina teoksia katselevien ihmisten ja teoksissa esiintyvien eläinten välillä. Maalaustyyliini sekoittuu naivismia ja realismia. Pelkän objektiivisen tarkastelun lisäksi haluan tuoda teoksissa näkyviin eläinten oikeuksia edistävien ihmisten tunteet, heidän kokemuksensa sekä ajatusmaailmansa.
 
Haluan suojella on suunnattu ennen kaikkea satunnaisille ohikulkijoille, ja siksi pystytän sen useiden kaupunkien kirjastoihin ja muihin julkisiin näyttelytiloihin, vähintään kolmeen eri kaupunkiin. Tällä hetkellä suunnitelmissa ovat Joensuu, Oulu, Kokkola, Rovaniemi.

Kaikki taideteokset toteutetaan vegaanisin työskentelyvälinein ja materiaalein.

Kommentit